Hur fungerar solceller och solpa­neler till företaget?

 

Solen är en hållbar och förnybar energikälla. Att installera solpaneler är en investering som både ni och miljön har mycket att vinna på. Med egna solpaneler behöver ni inte oroa er lika mycket om hur elpriset förändras. Ni sänker företagets driftskostnader och får miljövänlig el under många år framöver. 

Hur fungerar solceller? 

Solceller omvandlar solens strålar till elektrisk energi. När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. För att kunna använda elen omvandlas den till växelström i en växelriktare. Man kopplar ihop ett antal solceller till en solpanel. En solpanel som är 1,0 x 1,65 m består av 60 solcellsmoduler.

Hur mycket el produ­cerar solceller?

Grovt räknat brukar man säga att en genomsnittsanläggning på ca 25 paneler (en yta på ca 43 m2) producerar ca. 6 200 kWh på ett år, men detta varierar givetvis beroende på antal soltimmar, takets läge och lutning mm.

4 skäl att skaffa solceller till företaget

1. Större frihet och lägre energi­kost­nader

Ni blir delvis självförsörjande och mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. Dessutom ökar ni företagets standard vad gäller energianvändning.

2. Producera el utan utsläpp och förore­ningar

Solen är en förnybar och oändlig energikälla och produktionen av solel är helt utsläppsfri.

3. Sälj ert överskott

Om ni producerar mer el än ni gör av med kan ni sälja överskottet till oss.

4. Under­hålls­fritt

Väl på plats får ni självgående och miljövänlig elproduktion, nästintill underhållsfritt.

Installera solceller på företagets tak

1. Hitta lämpligt tak

För att hitta ett lämpligt tak för solceller är det bra att tänka på takets lutning och läge. Målet är att ha så många soltimmar som möjligt på solcellerna. 

2. Ta reda på er elför­brukning

För att räkna ut hur många solceller ni behöver är det bra att ha koll på företagets elförbrukning. Om ni är kunder hos Fortum kan ni enkelt kolla företagets elförbrukning i Fortum Online

3. Be leverantör om offert

Hitta en lämplig leverantör av solceller och be om offert. 

4. Ansök om eventuellt bygglov

Om ert företag ligger inom ett detaljplanerat område kan det krävas bygglov för solceller. Om ert företag ligger utanför detaljplanerat område krävs det vanligtvis inte bygglov för solceller.

5. Instal­lation av solceller

När ni valt leverantör och godkänt offerten påbörjas installationen av solcellerna. De kommer då att kopplas upp mot elnätet. 

6. Sälj ert överskott

I första hand kommer elen ni producerar användas i era egna lokaler, men överskottet kan ni sälja tillbaka via ert elhandlesbolag. Ni behöver ha ett elavtal hos elhandlesbolaget för att kunna sälja ert överskott. Kontakta oss så hjälper vi er med elavtal och försäljning av ert överskott.