Hur fungerar ursprungsgarantier?

Om ert företag köper el med ursprungsgaranti kan ni hjälpa till att ersätta kol- och gaskraften med förnybar el. ”Ni är med och avgör vilken typ av el som ska vara tillgänglig på marknaden”, säger experten.

Om ert företag är intresserade av utsläppsfria transporter kan ni välja att köra elbilar. Om ni vill rädda regnskogen kan ni välja att köpa avskogningsfria produkter. Vill ni motsätta er barnarbete kan ni välja att handla från klädbutiker med etisk textilproduktion. Men vad ska ni göra om ni är intresserade av hållbar energi? Så som elmarknaden fungerar går det inte att välja vilken typ av el man faktiskt får ut ur sina eluttag. Men de som vill vara med och driva det hållbara skiftet har möjlighet att påverka den europeiska kraftproduktionen genom att köpa ursprungsgarantier. Vad det är ska vi gå in på alldeles strax, men först måste vi få en snabbkurs i europeisk eldistribution.

John Ravlo, marknadschef för energibolaget ECOHZ, berättar mer:

– Vi har ett gemensamt system för eldistribution i hela Europa. Elen går genom elnätet med ungefär två tredjedelar av ljusets hastighet. Det gör det omöjligt att spåra elens ursprung när den skickas ut till företagslokaler och hushåll, säger han.

Det betyder att även om vi i Norden har väldigt mycket förnybar vattenkraft så kommer det alltid att finnas el från många olika källor – inklusive kol- och gaskraftverk – i nordiska företagslokaler och hushåll. Men det finns specialdesignade mekanismer som ger elkunder en viss överblick över var de får sin el ifrån.

– Konsumenterna har fortfarande rätt att få veta om ursprunget av elen de använder, utöver bara hur mycket elen kostar. Därför har europeiska myndigheter skapat ett system med ursprungsgarantier, eller ursprungsmärkt el. Istället för ett system som spårar själva elen följer det kassaflödet på elmarknaden, förklarar Ravlo och fortsätter:

– En ursprungsgaranti är ett kvitto på vilken källa elen kommer från och på hur mycket el de levererar till nätet. Genom att köpa ursprungsgarantin, får konsumenten alltså ett bevis på att tillräckligt mycket el har producerats för att täcker ens egen förbrukning från en specifik källa.

Vänder marknaden i en förnybar riktning

Ursprungsgarantier visar att en specifik typ av el – exempelvis sol, vind och vatten - har producerat och levererat en viss mängd el till nätet. Och det är alltså denna mekanism som gör att konsumenter och företag kan göra ett aktivt val att stödja förnybar energi framför gas- och kolkraft som har höga utsläpp av växthusgaser.

Ravlo förklarar hur det hänger ihop:

– När kunder väljer att köpa el som kommer med ursprungsgaranti från förnybara källor bidrar de till att öka efterfrågan på den typen av el. Då blir förnybar energi mer attraktiv för investerare och elbolag, eftersom det visar att den här typen ger mer avkastning, säger han och tillägger:

– Sedan är man med och bestämmer vilken typ av el som ska vara tillgänglig på marknaden, till exempel solkraft, vattenkraft eller vindkraft.

För att illustrera detta drar han en parallell till transportsektorn:

– Den direkta klimateffekten av att boka en tågbiljett istället för att hoppa på ett flygplan är inte så hög. Men om fler väljer att ta tåg istället för flyg, så kommer den relativa avkastningen på investeringar i tåg att gå på bekostnad av flyg. På sikt kommer det att resultera i färre flyg och fler tåg, förklarar han.

Därför anser Ravlo att det är viktigt för företag att välja el med ursprungsgaranti från förnybara källor. Om fler gör det kommer det att ge förnybar energi ett lyft på marknaden – och på så sätt kommer skiftet mot en mer hållbar värld att få en välbehövlig skjuts.

– Vi vet att det här har effekt på marknaden. För att ta ett stort exempel: De nederländska järnvägarna beslutade för några år sedan att de bara skulle köpa el med ursprungsgaranti från nederländsk vindkraft för att köra sina tåg. Detta ledde till en direkt ökning av investeringar och utveckling av vindkraftverk där.

Nödvändigt för att behålla kunder och vinna upphandlingar

Förutom att göra en stor insats för miljön kan ett val av ursprungsmärkt el ha en positiv effekt på företagens resultat och värde, förklarar Ravlo.

– Både i offentliga upphandlingar och i möten med företag ställs allt större krav på hållbarhet och dokumentation. Och när större företag fokuserar på att ha ett lågt klimatavtryck kommer det att ställa krav på underleverantörerna, säger han.

– Ursprungsmärkt el är en av sakerna man måste ha på plats – det är det enda internationellt accepterade sättet att dokumentera att man använder förnybar energi.

Det är alltså en klok investering för de allra flesta företag, anser Ravlo.

– De hjälper till att höja värdet på både det ni levererar och ert varumärke, avslutar han.