Hur hanteras sommartid på fakturan?

Vi följer tidsomställningen i Sverige och beräknar ert timpris enligt vintertid respektive sommartid. Ni får alltid rätt elpris för rätt timme. Ni kan alltså därför planera er förbrukning efter de timpriser ni ser i Fortum Online. Ni blir fakturerade rätt pris för rätt timme, men beroende på vilket elnätsbolag ni har så kan antalet fakturerade kWh under mars till och med oktober skilja sig mellan nät och elhandel, och beloppet ni faktureras kan skilja sig mot med det ni ser i Fortum Online. Anledningen till detta är det inte finns en fastslagen standard på svenska marknaden för hur faktureringen ska hanteras under sommartid och därför kan det skilja sig mellan olika aktörer, och ni har en relation både med ett elnätsbolag och oss som elleverantör. Den skillnaden som kan uppstå är att den sista timmen i månaden kan tas med på den innevarande månadens faktura eller på nästkommande, beroende på hur nätägaren valt att hantera sommartid. Men ni kan vara trygg med att ni faktureras rätt pris för rätt timme, det är bara en fråga på vilken månadsfaktura den sista timmen per månad tas med.