Kan jag få ett bevis på att mitt företag köper fossilfri el?

Ni är varmt välkomna att kontakta er Account Manager eller vår kundservice på 020 818 818 eller foretagskundservice@fortum.com för att få ett diplom som ni kan använda i exempelvis er hållbarhetsredovisning.