Kan man påverka företagets profil­kostnad? 

Profilkostnaden ingår ofta i fasta elavtal men om ni har ett rörligt elavtal eller ett portföljförvaltat elavtal så är även profilkostnaden rörlig. Profilkostnaden påverkas av hur och när på dygnet ni förbrukar. Ni bör sträva efter en så jämn förbrukning som möjligt över dygnet för att minska er profilkostnad. Ni hittar företagets timförbrukning i Fortum Online.