Skillnaden på timmätning och schablonmätning för företag?

En åtgärd för att minska företagets elkostnad kan vara att se över när på dygnet man förbrukar el och försöka ställa om sin förbrukning till billigare timmar. Det gäller dock endast företag som har ett timmätt elavtal.

Vad är ett schablonmätt elavtal?

Ett schablonmätt elavtal innebär att man betalar snittpriset av det rörliga elpriset från den gångna månaden. Med en schablonmätning kan man inte själv påverka sitt elpris genom att lägga sin förbrukning på mer gynnsamma timmar.

Vad är ett timmätt elavtal?

De företag som har timmätning kan utnyttja att elpriset varierar över dygnets 24 timmar. Man betalar då för elen man förbrukar just den timmen. För att spara pengar gäller det att ha bra koll på när man ska förbruka el.

Grafen visar ett exempel på hur det rörliga elpriset kan variera under ett dygn.

Graf exempel på timmättning för företag

Viktigt för företag att tänka på innan de byter till timmätt elavtal

Det kan finnas fördelar med att byta till ett timmätt elavtal, men det finns också en del saker att ha i åtanke innan man tar beslutet.

Det som är viktigt att ha i åtanke är att:

  • Ett timmätt elavtal kräver att man jobbar mer aktivt med sin förbrukning och ändrar en del av sina vanor för att man faktiskt ska se en lägre elkostnad.
  • För att sänka sin förbrukning kan det krävas investeringar för att byta ut gamla maskiner och andra tekniska anordningar till mer energieffektiva och moderna lösningar.
  • Det finns inga garantier för att elkostnaden faktiskt går ner när man byter till timmätning. För en del företagskunder kan det till och med bli dyrare, speciellt om man driver en verksamhet där förbrukningen är svår att flytta. Exempelvis kan en lunchrestaurang inte börja servera lunch klockan 12 på natten för att elpriset är lågt då.
  • Om ni väljer att byta till timmätning kan vi inte garantera att ni kan gå tillbaka till schablonmätning. Det är nämligen så att ert elnätbolag har skyldighet att lägga om er till timmätning, de har däremot ingen skyldighet att lägga om er till schablonmätning. Därför varierar det mellan elnätsbolag hur enkelt det är att byta tillbaka. Om ni vill veta mer om detta rekommenderar vi att ni kontaktar er nätägare.
  • När det är stor skillnad på elpriset mellan dygnets timmar – den billigaste timmes är väldigt billig och den dyraste är väldigt dyr – kan det generellt bli dyrare med timmätning.

Vilka företag tjänar på att byta till timmätning?

En generell regel att förhålla sig till:

  • För de företag som har verksamhet på natten är timmätning väldigt bra.
  • För de företag som har verksamhet på dagtid tjänar man i regel mer på att ha schablonmätning.

Kan vi som företag se hur mycket el vi förbrukar per timme?

De företag som har timmätning kan se sin förbrukning per timme i Fortum Online:

Logga in på Fortum Online. Gå till Energiförbrukning, välj en anläggning och titta på grafen Översikt – Förbrukning. Välj ett datum då ni haft er verksamhet igång och välj att titta på er förbrukning per timme.

 

För att byta från schablonmätt till timmätt elavtal måste ni först kontakta er nätägare för att säkerställa att ni har förutsättningarna för timmätning. Sedan är ni varmt välkomna att kontakta oss på 020 818 818.