Vad är ett elområde?

Sverige är indelat i fyra elområden från SE1 i norr till SE4 i söder. Indelningen gjordes av Svenska Kraftnät och trädde i kraft 1 november 2011.

Syftet med indelningen är bland annat att man vill minska behovet av att transportera el i Sverige genom att främja elproduktion i områden där efterfrågan på el är större.

Elpriserna skiljer sig ofta mellan de fyra elområdena. Detta beror på att det ofta finns ett större utbud än efterfrågan i norr och vise versa i söder.

Group 19

Elområde 1 (SE1) består av:

Norrbottens län och vissa delar av Västerbottens län-

Elområde 2 (SE2) består av:

Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävlaborgs län och Västerbottens län.

Elområde 3 (SE3) består av:

Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

Elområde 4 (SE4) består av:

Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpigs län och Västra Götalands län.