Vad är profilkostnad?

Profilkostnad syftar till kostnaden för er förbrukningsprofil, alltså när på dygnet och hur mycket el ert företag förbrukar. Om ni har en jämn förbrukning över dygnet är er profilkostnad låg. Om ni däremot förbrukar mycket de timmarna när elpriset är högt är er profilkostnad hög. De höga elpriserna och det faktum att elpriset varierar så kraftigt över dygnet har gjort att många företags profilkostnad har ökat under det senaste året.