Vad betyder de olika delarna på elfakturan?

Här har vi samlat alla termer som ofta förekommer på en elfaktura.

Anläggnings-ID

Det här är ett unikt ID-nummer för varje företagslokal som har ett elabonnemang. Numret kommer alltid att tillhöra lokalen, oavsett vem som håller till där. Om ni har flelra lokarler så har varje lokal ett unikt anläggnings-ID.

Elhandel
Här ser ni den sammanlagda kostnaden för tjänster ni köpt från Fortum.

Ursprungsmärkning
Här ser ni var er el kommer ifrån. Som företagskund på Fortum får alla företag med en årsförbrukning upp till 100 000 kWh el från fossilfria energikällor. Läs mer om ursprungsgaranti här.

Fortum Markets AB
Fortum Markets AB är betalningsmottagare. 

Fast avgift
Även om ni har ett rörligt avtal har ni, förutom den rörliga delen, ofta en fast månadsavgift.

Period
Den period som fakturan avser. 

Pris och elpris
Det här är det elpris i öre/kWh som gäller enligt ert elavtal. Summorna är angivna utan moms (momsen hittar ni som en egen post).

Förbrukning
Er totala elförbrukning i kWh under perioden som fakturan avser.

Elavtal
Här ser ni information om vilket av våra elavtal ni har.

Mätmetod
Här ser ni om er elanvändning mäts per timme eller månad. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Månadsförbrukning
Här ser ni hur mycket el ni använder varje månad och hur det fördelar sig över året. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Områdes-ID
Här ser ni i vilket närområde er företagslokal finns. Ert nätområde påverkar bland annat priset ni betalar. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.

Elområde
Sverige är indelat i fyra olika geografiska elområden. Elnätets kapacitet och skillnaden mellan tillgång och efterfrågan i ert område påverkar vilket pris ni betalar. Denna post kommer från er elnätsägare. Om ni har frågor om detta är det er nätägare ni ska vända er till.