Vad betyder raderna i på fakturan som avser elnätskostnaderna?

Elöverföring: är den kostnad som elnätsbolaget tar ut för att man nyttjar deras ledningar för överföring av el. 

Energiskatt: är den statliga energiskatten som sätts av staten och faktureras via elnätet. 

Abonnemangsavgift: är en fast kostnad varje månad oavsett hur mycket eller lite ni förbrukar. Dessa kostnader baseras i regel på huvudsäkringsstorleken.

Har ni mer specifika frågor kring detta kan ni kontakta ert elnätsbolag direkt.