Varför ska man flytta med sitt elavtal?

När ert företag byter lokal är det viktigt att komma ihåg sitt elavtal. Enligt svenska lag måste det finnas el i alla lokaler, därför har elnätsbolagen avtal med elhandlesbolagen så att det automatiskt finns ett så kallat anvisat elavtal. Om man inte gör ett aktivt val av elavtal blir man alltså tilldelad ett. Anvisade elavtal är ofta onödigt dyra och det är därför bättre att göra ett aktivit val eller flytta med det elavtal man redan har. 

Behöver ni hjälp att flytta företagets elavtal? Kontakta oss på 020-818 818 så hjälper vi er.